image_pdfimage_print

13. Фінансування проектів

13.1. Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про реалізацію проекту (далі – договір).

13.2. Договір повинен містити наступні пункти:

• опис та план реалізації проекту із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі;

• обов’язки організатора конкурсу щодо фінансування проекту із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки громадської організації, творчої спілки щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках реалізації проекту, щоквартальних та підсумкових звітів;

• права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення реалізації проекту чи їх фінансування;

• умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких досягнуто взаємної згоди;

• зобов’язання громадської організації, творчої спілки повернути бюджетні кошти у разі, коли проект не реалізовано.

13.3. Громадська організація, творча спілка, визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування).

13.4. Внесок для реалізації проекту може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

13.5. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від реалізації проекту, конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, творчої спілки, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

13.6. На прохання учасників конкурсу їм може бути даний рекомендаційний лист (до донорських та комерційних організацій) з проханням надати фінансову або матеріальну допомогу для реалізації проекту. Рекомендаційний лист підписує голова і секретар конкурсної комісії.

14. Порядок реалізації проектів, що перемогли у конкурсі

14.1. Організатор конкурсу розміщує на власному офіційному веб-сайті розроблені громадськими організаціями, творчими спілками плани заходів та іншу інформацію, пов’язану з реалізацією проектів.

14.2. Організатор конкурсу та конкурсна комісія проводять щокварталу моніторинг реалізації проектів за такими показниками:

  • обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію проекту;
  • досягнення в результаті реалізації проекту, цілей і завдань, визначених для кожного етапу реалізації;
  • відповідність результативних показників реалізації проекту запланованим результативним показникам;
  • повнота охоплення цільової аудиторії в рамках реалізації проекту;
  • рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках реалізації проекту.
  • Результати моніторингу оприлюднюються щокварталу на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

Порядок подачі конкурсних пропозицій

1.1. Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу. Продовжувати читання Порядок подачі конкурсних пропозицій

Вимоги до конкурсної пропозиції

1.1. Конкурсна пропозиція містить:

(1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування громадської організації, творчої спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника громадської організації, творчої спілки або уповноваженої особи, скріпленим її печаткою (у разі наявності); Продовжувати читання Вимоги до конкурсної пропозиції

Форма для конкурсних пропозицій буде спрощена

На стадії розробки та написання проектів представники громадських організацій постійно збираються в нашому центрі. У суботу 31 березня на практичне тренінгове заняття зібралися представники ГО «Молодіжна платформа», «Спортивна громада» та “Родина-7’я”, “Жіноча громад”, а у середу 4 квітня керівник ІАС ЦСПР Марія Кириленко працювала з молодіжним клубом «Позитив». Ідеї проектів вже визрівають і знаходяться на стадії оформлення. В ході роботи представниками ГО (зокрема, В’ячеславом Сенчуком та Ганною Фломбойм) було запропоновано спростити форму подачі заявки. Марія Іванівна запевнила, що до думки розробників проектів обов’язково дослухаються, і це буде зроблено, оскільки форма подачі проектної пропозиції знаходиться у стадії розробки і ще не затверджена Боярською міською радою.

15. Порядок подачі звіту про реалізацію проектів

15.1. Громадська організація, творча спілка подає організаторові конкурсу у місячний строк після реалізації проекту підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, визначеною організатором конкурсу.

15.2. Підсумковий звіт повинен містити:

(1) опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту;

(2) результативні показники реалізації проекту;

(3) причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби);

(4) оцінку рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект.

15.3. Організатор конкурсу має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту, про що не пізніше ніж за 30 днів до кінцевої дати подання звіту письмово інформує організації-виконавців проектів.

15.4. Організатор конкурсу у місячний строк після надходження підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки готує підсумковий висновок за результатами моніторингу реалізації проекту, у якому наводиться інформація про виконання показників, зазначених у пункті 13.2 цього Положення, та умов договору.

15.5. Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом громадської організації, творчої спілки на власному офіційному веб-сайті та подає їх конкурсній комісії.

15.6. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки може прийняти рішення про те, що проект не реалізовано, яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

15.7. Організатор конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається громадській організації, творчій спілці.

15.8. Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів громадська організація, творча спілка повертає у тижневий строк на рахунок організатора конкурсу, відкритий у територіальному органі Казначейства, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до відповідного бюджету.

16. Заключні положення

16.1. Керуючись принципами відкритості, прозорості та широкої опори на громадські ресурси, організатор конкурсу соціальних проектів забезпечує активне інформування громадськості про хід реалізації проектів на всіх стадіях.

16.2. Юридичні та фізичні особи, що забезпечують додаткове фінансування соціальних проектів (спонсори та меценати соціальних проектів) користуються підтримкою місцевої влади в межах конкретних соціальних проектів.